โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

22 พ.ย. 2565 เวลา 12:51 น. 0 357

งานแนะแนวทางศึกษาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าให้ความรู้ในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนเรียนดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนละ 2 ทุน

นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ พบปะนักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ พบปะนักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

10 พ.ย. 2565 เวลา 13:13 น. 0 456

ฝ่ายบริหารและคณะครูพร้อมด้วยนักเรียน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รว่มต้อนรับ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ เนื่องในโอกาสพบปะนักเรียนเพื่อให้ความรู้ แนะแนวด้านการศึกษาและทักษะชีวิต ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยศรีปทุม แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มหาวิทยาลัยศรีปทุม แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

08 พ.ย. 2565 เวลา 13:19 น. 0 223

งานแนะแนวทางศึกษาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าให้ความรู้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศรีทวารวดี ตอง คนคง รำลึก

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

08 พ.ย. 2565 เวลา 10:12 น. 0 201

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฐิติพงษ์ ตรีศร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกันย์ยา คำพา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พสน ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยก

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบ smart phone ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยี
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบ smart phone ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยี

01 พ.ย. 2565 เวลา 15:26 น. 0 260

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบ smart phone ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภโชค เข่งแก้ว ได้ย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภโชค เข่งแก้ว ได้ย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ด้วยความยินดียิ่ง

12 ต.ค. 2565 เวลา 14:07 น. 0 251

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภโชค เข่งแก้ว ได้ย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ด้วยความยินดียิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยา เสือโต นักเรียน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาด กลาง ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยา เสือโต นักเรียน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาด กลาง ประจำปีการศึกษา 2564

09 ต.ค. 2565 เวลา 15:24 น. 0 170

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยา เสือโต นักเรียน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาด กลาง ประจำปีการศึกษา 2564

OIT2565_O43
OIT2565_O43

15 ก.ย. 2565 เวลา 16:19 น. 0 179

OIT2565 O43

OIT2565_O42
OIT2565_O42

15 ก.ย. 2565 เวลา 16:18 น. 0 160

OIT2565 O42

OIT2565_O41
OIT2565_O41

15 ก.ย. 2565 เวลา 16:15 น. 0 143

OIT2565 O41

OIT2565_O40
OIT2565_O40

15 ก.ย. 2565 เวลา 16:14 น. 0 142

OIT2565 O40

OIT2565_O39
OIT2565_O39

15 ก.ย. 2565 เวลา 16:11 น. 0 159

OIT2565 O39

OIT2565_O38
OIT2565_O38

15 ก.ย. 2565 เวลา 16:09 น. 0 132

OIT2565 O38

OIT2565_O37
OIT2565_O37

15 ก.ย. 2565 เวลา 16:08 น. 0 124

OIT2565 O37

OIT2565_O36
OIT2565_O36

15 ก.ย. 2565 เวลา 16:06 น. 0 127

OIT2565 O36

OIT2565_O35
OIT2565_O35

15 ก.ย. 2565 เวลา 16:04 น. 0 134

OIT2565 O35

OIT2565_O34
OIT2565_O34

15 ก.ย. 2565 เวลา 15:54 น. 0 157

OIT2565 O34

OIT2565_O33
OIT2565_O33

15 ก.ย. 2565 เวลา 15:51 น. 0 144

OIT2565 O33

^