โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

22 พ.ย. 2565 เวลา 12:51 น. 0 357

งานแนะแนวทางศึกษาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าให้ความรู้ในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนเรียนดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนละ 2 ทุน

นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ พบปะนักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ พบปะนักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

10 พ.ย. 2565 เวลา 13:13 น. 0 456

ฝ่ายบริหารและคณะครูพร้อมด้วยนักเรียน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รว่มต้อนรับ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ เนื่องในโอกาสพบปะนักเรียนเพื่อให้ความรู้ แนะแนวด้านการศึกษาและทักษะชีวิต ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยศรีปทุม แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มหาวิทยาลัยศรีปทุม แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

08 พ.ย. 2565 เวลา 13:19 น. 0 223

งานแนะแนวทางศึกษาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าให้ความรู้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศรีทวารวดี ตอง คนคง รำลึก

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

08 พ.ย. 2565 เวลา 10:12 น. 0 201

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฐิติพงษ์ ตรีศร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกันย์ยา คำพา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พสน ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยก

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบ smart phone ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยี
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบ smart phone ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยี

01 พ.ย. 2565 เวลา 15:26 น. 0 260

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบ smart phone ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภโชค เข่งแก้ว ได้ย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภโชค เข่งแก้ว ได้ย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ด้วยความยินดียิ่ง

12 ต.ค. 2565 เวลา 14:07 น. 0 251

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภโชค เข่งแก้ว ได้ย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ด้วยความยินดียิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยา เสือโต นักเรียน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาด กลาง ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยา เสือโต นักเรียน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาด กลาง ประจำปีการศึกษา 2564

09 ต.ค. 2565 เวลา 15:24 น. 0 170

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยา เสือโต นักเรียน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาด กลาง ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

24 ส.ค. 2565 เวลา 16:18 น. 0 249

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

24 ส.ค. 2565 เวลา 11:59 น. 0 330

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 19 สิงหาคม 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายภาษาญี่ปุ่น” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายภาษาญี่ปุ่น” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม

23 ส.ค. 2565 เวลา 12:51 น. 0 373

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ldquo;ค่ายภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม ในวันที่ 4 สิงหาคม

การแข่งขัน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการคณิตศาสตร์และห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
การแข่งขัน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการคณิตศาสตร์และห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

18 ส.ค. 2565 เวลา 10:40 น. 0 206

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการคณิตศาสตร์และห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ กิจกรรมแข่งขันวันที่ 23 25 ส ค 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักษิกา แสงสว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักษิกา แสงสว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

16 ส.ค. 2565 เวลา 14:59 น. 0 217

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงลักษิกา แสงสว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้รับคัดเลือก เป็นเด็กดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นตัวแทนจังหวัดเป็นเพชรบูรณ์ เพื่อแข่งขันต่อในระดับประเทศ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565

11 ส.ค. 2565 เวลา 16:17 น. 0 142

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีนายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเร

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ( 1สถานพินิจ 7 สถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ( 1สถานพินิจ 7 สถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2565

10 ส.ค. 2565 เวลา 16:12 น. 0 143

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 1สถานพินิจ 7 สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดกิจกรรม​วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนศรีเทพป

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก ประจำปีพุทธศักราช 2563
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก ประจำปีพุทธศักราช 2563

11 ก.ค. 2565 เวลา 13:11 น. 0 154

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก ประจำปีพุทธศักราช 2563

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล "เพชรมัธยม" บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล "เพชรมัธยม" บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

08 ก.ค. 2565 เวลา 11:01 น. 0 259

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล เพชรมัธยม บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย

01 ก.ค. 2565 เวลา 11:44 น. 0 191

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท

วาระอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
วาระอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

03 มิ.ย. 2565 เวลา 10:23 น. 0 147

วาระอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอ

^