โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นที่ได้รับรางวัล "เพชรมัธยม" ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นที่ได้รับรางวัล "เพชรมัธยม" ประจำปี 2566

01 เม.ย. 2566 เวลา 13:09 น. 0 278

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นที่ได้รับรางวัล เพชรมัธยม ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูวราวิช อุดพ้วย ได้รับรางวัล "ครูดีใจดวงใจ" เนื่องในวันครู ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูวราวิช อุดพ้วย ได้รับรางวัล "ครูดีใจดวงใจ" เนื่องในวันครู ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

27 ม.ค. 2566 เวลา 13:29 น. 0 257

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูวราวิช อุดพ้วย ได้รับรางวัล ครูดีใจดวงใจ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครุวราวิช อุดพ้วย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ครูดีในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครุวราวิช อุดพ้วย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ครูดีในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 เนื่องในวันครูแห่งชาติ

27 ม.ค. 2566 เวลา 13:24 น. 0 242

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครุวราวิช อุดพ้วย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ครูดีในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 เนื่องในวันครูแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีทเพประชาสรรค์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2566 เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีทเพประชาสรรค์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2566 เนื่องในวันครูแห่งชาติ

27 ม.ค. 2566 เวลา 11:45 น. 0 250

ขอแสดงความยินดีกับ นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีทเพประชาสรรค์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2566 เนื่องในวันครูแห่งชาติ

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

08 พ.ย. 2565 เวลา 10:12 น. 0 201

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฐิติพงษ์ ตรีศร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกันย์ยา คำพา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พสน ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก ประจำปีพุทธศักราช 2563
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก ประจำปีพุทธศักราช 2563

11 ก.ค. 2565 เวลา 13:11 น. 0 154

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก ประจำปีพุทธศักราช 2563

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล "เพชรมัธยม" บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล "เพชรมัธยม" บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

08 ก.ค. 2565 เวลา 11:01 น. 0 259

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล เพชรมัธยม บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

^