โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

01 เม.ย. 2566 เวลา 13:22 น. 0 344

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กำหนดให้มีการรายงานตัวและมอบตัว สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 เมษายน พ ศ 2566 โดยการรายงานตัวและมอบตัวสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่านโรงเรียนยินดีต้อนรับนักเร

สพม.เพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
สพม.เพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

01 มี.ค. 2566 เวลา 14:43 น. 0 474

สพม เพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

01 มี.ค. 2566 เวลา 00:17 น. 0 422

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล Digital Testing ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2565
การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2565

22 ก.พ. 2566 เวลา 13:07 น. 0 156

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11 00 น พิธีปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย ผลัดที่ 8 โดยมีนายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ สนามเอนกประสงค์ นฝ นศท มทบ 36 โดยการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565

21 ก.พ. 2566 เวลา 13:14 น. 0 343

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ นางชลธิชา ศิลปชัย นางขนิษฐา การะสิน และนางกันย์ยา คำพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแ

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

06 ก.พ. 2566 เวลา 11:49 น. 0 148

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (Merry Christmas & Happy New Year 2023)
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (Merry Christmas & Happy New Year 2023)

23 ธ.ค. 2565 เวลา 16:19 น. 0 374

นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ นางชลธิชา ศิลปชัย นางขนิษฐา การะสิน และนางกันย์ยา คำพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ Merry Christmas Happy New Year 2023 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

22 พ.ย. 2565 เวลา 12:51 น. 0 357

งานแนะแนวทางศึกษาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าให้ความรู้ในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนเรียนดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนละ 2 ทุน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มหาวิทยาลัยศรีปทุม แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

08 พ.ย. 2565 เวลา 13:19 น. 0 223

งานแนะแนวทางศึกษาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าให้ความรู้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศรีทวารวดี ตอง คนคง รำลึก

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบ smart phone ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยี
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบ smart phone ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยี

01 พ.ย. 2565 เวลา 15:26 น. 0 260

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบ smart phone ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 31 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายภาษาญี่ปุ่น” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายภาษาญี่ปุ่น” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม

23 ส.ค. 2565 เวลา 12:51 น. 0 373

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ldquo;ค่ายภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม ในวันที่ 4 สิงหาคม

การแข่งขัน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการคณิตศาสตร์และห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
การแข่งขัน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการคณิตศาสตร์และห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

18 ส.ค. 2565 เวลา 10:40 น. 0 206

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการคณิตศาสตร์และห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ กิจกรรมแข่งขันวันที่ 23 25 ส ค 2565

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย

01 ก.ค. 2565 เวลา 11:44 น. 0 191

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท

รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

02 เม.ย. 2565 เวลา 10:04 น. 0 191

รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 8 30 น นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน นางชลธิชา ศิลปชัย นางขนิษฐา การะสิน และนางกันย์ยา คำพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้มอบใบประกาศนียบัตรและใบปพ.1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้มอบใบประกาศนียบัตรและใบปพ.1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

01 เม.ย. 2565 เวลา 09:33 น. 0 211

โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้มอบใบประกาศนียบัตรและใบปพ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้มอบใบประกาศนียบัตรและใบปพ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่อ

^