โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ข้าราชการครู - บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสุดตา ไทยเที่ยง

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ)

 • thumbnail

  นางวนิดา ตรีภาค

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพจนีย์ สายคำกอง

  ครู

 • thumbnail

  นางดวงฤทัย กันเกียว

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกุสุมา กรองทิพย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจุไรพร เมืองศิริพร

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวลำเทียน ผิวหล่อ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายโชติวัฒน์ สภา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  Evelyn Patayon Balmocena

  ครูอัตราจ้าง

^